MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ BASIN DANIŞMANLIĞI ve MEDYA İLİŞKİLERİ HİZMET ALIMI

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ BASIN DANIŞMANLIĞI ve MEDYA İLİŞKİLERİ HİZMET ALIMI

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ BASIN DANIŞMANLIĞI ve MEDYA İLİŞKİLERİ HİZMET ALIMI

  • Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin kentle ilgili yapmış olduğu çalışmalar, etkinlik ve hizmetler hakkında üyelerimiz ve kamuoyunun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesi amacıyla basın bülten ve bildirilerini hazırlamak ve basın kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak,
  • Yerel ve ulusal medyada yer alan Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile ilgili haberlerin günlük olarak takibini yapmak, yönetime sunmak,
  • Mimarlar Odası İzmir Şubesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla, yönetim tarafından belirlenecek sıklıkta basın toplantıları düzenlemek,
  • Yapılması gerekli duyuru ve haberlerin sosyal medya ve web sitesinde yayınlanması konusunda danışmanlık vermek, yönetim tarafından uygun görülen haber ve duyuruların yerel ve ulusal medyada yayınlanmasını sağlamak,
  • Şube Yönetim Kurulu Başkanı ile basın ziyaretleri yapmak,
  • Şube Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş takvim doğrultusunda Şube binasında bulunmak, toplantı ve etkinliklerde yer almak,

şeklinde belirlenen çalışma düzenini gerçekleştirebilecek, en az 10 yıllık tecrübeye sahip Basın Danışmanı firması arıyoruz.

İlgilenen firmalar 21.08.2020 tarihine kadar info@izmimod.org.tr adresine dosya gönderebilirler.