HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA SÜRESİ UZATILAN VERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA SÜRESİ UZATILAN VERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİ

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/Vergibeyan.pdf

 

Söz konusu tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324M1-4.htm