Otopark Yönetmeliği Hakkında

Otopark Yönetmeliği Hakkında

31/03/2020'de yürürlüğe girmesi beklenen OtoparkYönetmeliği 30/06/2020 tarihine ertelenmiştir.

22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak değiştirilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324-8.htm?fbclid=IwAR0llaB8rhg1naD25Or3EaNmlqB0zdjGBrLMTIBNGV-RfeTDbfiDr3ndrYc