Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu Dönemin Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu Dönemin Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Şubemizin 44. Genel Kurulu’nda seçilen ve 5 asil, 5 yedek üyeden oluşan Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu, ilk toplantısını 9 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirerek görevine başlamış ve 7 Ocak 2020 tarihine kadar toplam 21 toplantı gerçekleştirmiştir. 9 Şubat 2018 ile 7 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu toplantılarının gündeminde toplam 303 konu yer almıştır. Bu konuların 4’ü mimarların,  25’i işverenin, 245’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Genel Merkez aracılığıyla), 3’ü Mimarlar Odası’na bağlı şube ve birimlerin ilettiği başvurular ve 24’ü Şubemiz tarafından doğrudan açılan disiplin soruşturmalarıdır.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak görevlerini büyük bir itina ve sorumlulukla yerine getiren Kurul Üyelerimize gönülden teşekkür ediyoruz.