V. Uluslararası Taş Kongresi Son Gün Oturumları Gerçekleşti

V. Uluslararası Taş Kongresi Son Gün Oturumları Gerçekleşti

Mermer Fuarı ile eşzamanlı düzenlenmiş olan V. Uluslararası Taş Kongresi'nin dördüncü ve son gün oturumları 30 Mart Cumartesi günü Fuarİzmir'de gerçekleşti. Sabah oturumlarının ardından davetli konuşmacılarımızın yer aldığı "Yerel Bağlam/Local Heritage" başlıklı akşam oturumu gerçekleşti. Erdem Erten'in (İYTE Mimarlık Bölümü) moderatör olarak yer aldığı oturumda Murat Tabanlıoğlu "Yeniyi Eskiyle Birleştirmek/Merging Old with the New" başlıklı, Costandis Kizis (Kizis Architects) "Doğal ve Hayali: Yunanistan'da Taş ve Müze Mimarisi/The Natural and the Imagined: Stone and Museum Architecture in Greece" başlıklı ve Didem Özdel (diStudio) "Yarımada Bölgesi Yapı Kültüründe Doğal Taş/Use of Natural Stone in the Building Culture of Izmir Peninsula" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.