"Ekonomik Krizin Toplumsal Cinsiyet Üzerine Etkisi" Söyleşisi Gerçekleştirildi

"Ekonomik Krizin Toplumsal Cinsiyet Üzerine Etkisi" Söyleşisi Gerçekleştirildi

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Ekonomik Krizin Toplumsal Cinsiyet Üzerine Etkisi" söyleşisi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ev sahipliğinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü gerçekleşti. Doç. Dr. Meltem İnce Yenilmez'in konuşmacı olduğu söyleşide Yenilmez, ABD'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz dalgasının toplumsal cinsiyet üzerine etkilerini ağırlıklı olarak AB özelinde ortaya koydu. Yenilmez 2007-2012 yılları arası krizin kronolojisini, Avrupa'da krize verilen tepkileri, Avrupa Komisyonu'nun konuya ilişkin faaliyetlerini ve krizin etkilerini aktardı. Ekonomik kriz ortamından genel bağlamda her zaman en çok kadın istihdamının olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yenilmez, kadınları yarı zamanlı/geçici istihdama, kayıtdışı ve güvencesiz çalışmaya ve işsizliğe mahkum eden kritik tabloyu gözler önüne serdi. Söyleşinin ardından gerçekleşen soru-cevapta katılımcılar konuyla ilgili notlarını ve bilgilerini paylaştılar.