Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'nun Ceren Damar Şenel Cinayeti Hakkındaki Açıklaması

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu'nun Ceren Damar Şenel Cinayeti Hakkındaki Açıklaması

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde meydana gelen ve Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i kaybettiğimiz üzücü olayı kınıyor ve durumun önemine dikkat çekmek istiyoruz.

Bu olay münferit bir cinayet değildir. Genç bir bilim insanımızın akademik ortamda ve görevini yaptığı için öldürülmesi, tüm toplumumuza sirayet eden, gençlerin şiddete eğilimlerinin artması, bireysel silahlanma, akademinin ve akademisyenlerin değersizleştirilmesi başta olmak üzere birçok sorunun göstergesidir. Eğitim sistemimizin çağdaş dünyadan gittikçe uzaklaşarak adeta çökmesi, şiddeti öven ve yücelten toplumsal dilimiz, medyamız ve sayısı hızla artarken nitelikleri gittikçe düşen üniversitelerimiz ne yazık ki bu tür üzücü olayların altyapısını hazırlamaktadır.   

Yaşanan bu vahim olay yukarıda sıralanan toplumsal sorunlarımızın yanı sıra ülkemizde tırmanmakta olan eril şiddetin geldiği utanç verici durumu da tekrar ortaya koymuştur. Toplumumuzda özellikle kadını hedef alan eril şiddet gün geçtikçe artmakta ve hepsi bu kadar görünür olmasa da neredeyse her gün benzer olaylara neden olmaktadır.  

Tüm bu toplumsal sorunlarımızın sorumluluğu şüphesiz hepimize ancak öncelikle yöneticilerimize düşmektedir. Yasalarımızın ve uygulamalarımızın yukarıda değinilen sorunları bertaraf edecek biçimde çağdaş dünya standartlarında düzenlenmesi acil bir gereksinimdir. Ayrıca, toplumsal hayatımızdan şiddetin ve cinsiyet ayrımcılığının uzaklaştırılması için hepimize görev düşmektedir. Bununla birlikte mahkemelerimizin adil ve cezalarımızın caydırıcı olması insanların yargıya güven duymaları için kaçınılmazdır.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak yaşanan bu üzücü olayın son olmasını dilerken olayın failine adil yargılama süreci sonunda yasalarımızın öngördüğü en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.     

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu