Konak Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Gezisi Gerçekleştirildi

Konak Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Gezisi Gerçekleştirildi

24 Kasım 2018 Cumartesi günü, Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası Komisyonu’nun faaliyetleri kapsamında geliştirilen Konak Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Gezisi gerçekleştirildi. Mimar Mihriban Yanık’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen gezinin programı kapsamında, Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi, Milli Kütüphane, İZDOB Elhamra Sahnesi, Vakıflar Bölge Hizmet Binası, Bahçeliler Hanı, Garanti Bankası İzmir Şubesi, Büyük Kardiçalı Han, TEB, Borsa Sarayı, Ziraat Bankası, Mimar Kemaleddin Caddesi ve Silahçı Ali Salim İş Hanı gibi bölgede yer alan dönemin önemli yapıları ziyaret edildi.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin düzenlediği, kentin mimari mirası için önemli yapı ve bölgelerin ziyaretini hedefleyen geziler devam edecektir.