YARGI, FOLKART INCITY’E ‘DUR’ DEDİ

YARGI, FOLKART INCITY’E ‘DUR’ DEDİ

https://gazetedokuzeylul.com/yargi-folkart-incitye-dur-dedi/

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Bornova’da ‘Folkart Incity‘ projesinin de içinde yer aldığı plan değişikliğini imar mevzuatına uygun bulmadı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bornova’da plan notu ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ndan ‘Ticaret Konut Alanı’na dönüştürülen 513 bin 442 metrakarelik alan ile ilgili değişiklik, İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.
Şehircilik ilkelerine, plan tekniklerine ve imar mevzuatına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varan bilirkişi raporuna uyan Mahkeme kararında, bölgede nüfus ve ulaşım yoğunluğunun artacağı tespitine de yer verildi.
İzmir’in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 358 ada, 155 sayılı parselin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak kullanımından “Ticaret Konut Alanı ve Park Alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik yapılan değişiklik İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından oy çokluğu ile durduruldu.
Alana yapılması planlanan Folkart Incity Projesi, 700 daire ve 28 katlı projeden oluşuyordu.
Mahkeme konuyla ilgili 31 Kasım 2017 tarihli ara kararı ile mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırmasına karar vermişti
İnceleme sonucunda bilirkişi raporunda özetle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda dava konusu parselin, Konut Dışı Kentsel Kalkınma Alanı içinde olduğu belirtildi.

BÜTÜNCÜL REVİZYON GEREKLİ

Mahkeme aldığı kararda şu bilgilere yer verdi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.08.2016 tarih ve 05.835 sayılı kararıyla kabul edilerek daha sonra onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin alt ölçekli imar planlarının 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarının noktasal bir imar planı değişikliği özelliği taşıdığı, plan değişikliği ile oluşacak 513 bin 442 m2’lik yapı inşaat alanının yüzde 94 oranında konut olarak kullanımının hedeflenmekte olduğu belirlenmiştir.
Alanda yaşayacak nüfusun gereksinimi olan sosyal ve kültürel tesis alanları ile teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı, imar planı değişikliğinin kamu yararı içermediği, bölgeye ilişkin yapılan parçacıl bir planlama kararı olduğu saptanarak, bölgenin konut ve ticaret alanı olarak belirlenmesinin bölgedeki nüfus ve ulaşım yoğunluğunu artıracağı öngörülmüştür.
Plan değişikliğinde ulaşım çözümlemelerine ilişkin herhangi bir düzenleme ve değerlendirme çalışmasının bulunmadığı görülmektedir.
Dava konusu alanda, bütüncül plan revizyonu yerine parçacıl plan değilşikiliği yapılmasının, imar mevzuatı planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı, alanda plan değişikliği öncesinde hiçbir konut alanı plan kararının bulunmaması nedeniyle planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, plan tekniklerine ve imar mevzuatına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptaline, İzmir Bölge İdaresi Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.”

KAMU YARARI ESAS OLMALI

Davayı açan Mimarlar Odası İzmir Şubesi yetkilileri ise parçacıl plan değişikliklerinin kamu yararını yok sayarak büyük projelerin önünü açma amacını taşıdığını belirterek, kentsel çalışma alanı olarak ayrılan bölgelere, halkın kullanımını ve yararını esas alan kamuya açık projelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

FOLKART BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Folkart INCITY yetkilileri ise kararla ilgili hukuki hazırlık içinde olduklarını ve bir değerlendirme yaptıktan sonra konuyu kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Yapılan açıklamada kararın sadece Folkart INCITY projesini değil çevredeki bir çok binayı etkilediğini belirtildi. Folkart bir üst mahkemeye başvurmaya hazırlanırken konuyla ilgili bugün geniş bir açıklama yapılması bekleniyor.

ODALARIN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

BORNOVA Kazım Dirik Mahallesi Ünivesite Caddesi’nde Folkart Yapı’nın aldığı metro hattı yanındaki, eski depoların bulunduğu parselin “Konut dışı kentsel çalışma alanı” olan kullanım kararını “Ticaret, konut alanı ve park” olarak değiştiren plan değişikliğine meslek odalarının itirazı, 23 Kasım 2016 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedilmişti.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Konut dışı kentsel çalışma alanı” olan kullanım kararını ticaret, konut ve park alanına dönüştüren plan değişikliğine Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin yaptığı itirazları, oybirliğiyle uygun bulmadı.
İtirazların reddedilmesiyle plan değişikliği kesinlik kazandı. Meslek odaları, parsel bazlı imar değişikliği yapıldığını belirterek bunun planlama ilkelerine, kamu yararına ve şehircilik bilimine aykırı olması nedeniyle itiraz etmiş ve iptalini istemişti.

İNŞAAT DEVAM EDİYORDU

Folkart’ın, Folkart Incity isimli projesinin basın tanıtımı geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılmıştı. Konut fiyatlarının 239 bin TL’den başladığı projenin anahtar teslimlerinin 30 Eylül 2019’da yapılacağı açıklanmıştı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 700 konut ve 42 ticari birimden oluşan projenin yatırım değerinin 475 milyon TL. olduğunu söylemişti.