Prof. Dr. Cevat Geray Hayatını Kaybetti

Prof. Dr. Cevat Geray Hayatını Kaybetti

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından, kent bilimci ve yazar Prof. Dr. Cevat Geray hayatını kaybetti. 1986'da kurulan İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer alan akademisyen, 12 Eylül sonrasında görevinden uzaklaştırılan önemli akademisyenlerdendi. 88 yaşında vefat eden Geray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yarı zamanlı lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekteydi.

 

Prof. Dr. Cevat Geray kimdir?

Geray 1930 yılında İstanbul'da doğdu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) mezun olduktan sonra, Bursa ve İstanbul illeri maiyet memurluklarında* çalıştı. Ocak 1956’da Gündoğmuş Kaymakamlığı’na atandı. Mart 1956’da İçişleri Bakanlığı hizmetinden ayrılarak, SBF’de açılan Şehircilik Kürsüsü’nde asistanlık görevine başladı.

1957-59 yılları arasında New York Üniversitesi’nde şehircilik, yerel yönetimler, konut üzerine araştırmalarda bulundu. 1960’ta “Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları” başlıklı doktora teziyle, “Siyasi İlimler Doktoru” unvanını kazandı.

1966 yılında, “Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği” başlıklı tezi ile doçent, 1973’te “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar” başlıklı tezi ile profesör unvanlarını aldı.

1963-67 arasında DPT Sosyal Planlama Dairesi’nde, toplum kalkınması ve şehircilik alanlarında araştırma danışmanı, 1970-71 yıllarında TRT Genel Müdür Danışmanı, 1974-75 yıllarında da İmar ve İskân Bakanlığı Müsteşarı ve Danışmanı olarak görev yaptı. 1976’da SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu Müdürü, 1977’de SBF Dekanı seçildi. Eylül 1982’de, YÖK Yasası’nın dekanlık süresini kısaltması nedeniyle dekanlıktan ayrıldı. 1983’te, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verdirildi.

1983-89 arasında Kent-Koop danışmanı, 1989-90’da Türkkent Genel Müdürü olarak çalıştı. 1990’da Danıştay kararı ile AÜ SBF öğretim üyeliği görevine geri döndü.

1996’da Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçti ve buradaki Bölüm Başkanlığı görevini sürdürürken, 1999’da emekliye ayrıldı.

Prof. Cevat Geray, SBF lisans programında Şehircilik, Kentleşme Politikası, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Kooperatifçilik ve Kırsal Gelişme derslerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders ve seminer yürüttü.

1968’den bu yana, AÜ Eğitim Fakültesi’nde de Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini yürütüyordu.

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde, TODAİE’de, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, İÜ İktisat Fakültesi’nde de dersler ve seminerler verdi.

Makaleleri birçok İngilizce derginin yanı sıra; SBF Dergisi, Mimarlık, Amme İdaresi Dergisi, AÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, İdarecinin Sesi Dergisi, İller ve Belediyeler Dergisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cumhuriyet Gazetesi, Hacıbektaş Dergisi gibi çeşitli dergi ve gazeteler ile armağan kitaplarda yayımlandı.

Kitapları: 

"Kent, Yerel Yönetimler ve Toplu Konut Yazıları" (Palme Yay. 2018)

"Kooperatifçilik" (Neka Yay. 2014)

"Dünden Bugüne Kırsal Gelişme Politikaları" (Phoenix Yay. 2011) (HK)

 

 

* “Maiyet memuru”: Yüksek bir devlet görevlisinin yanında görev yapan resmi görevli

Özgeçmiş: bianet.org

Fotoğraf: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi web sitesi - politics.ankara.edu.tr