PLANLI ALANLAR  İMAR YÖNETMELİĞİ VE YAYINLANAN GÖRÜŞLER

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ VE YAYINLANAN GÖRÜŞLER

Değerli Meslektaşlarımız,

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak hazırladığımız, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili olan bu kitapçık, yönetmelik ve uygulamalarının açıklığa kavuşturulması hedefiyle hazırlanmıştır. Kitapçığın içeriğinde yönetmeliğin kendisine ve yönetmelikle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşlerine yer verilmiştir.

Bu kitapçık ile üyelerimizden gelen soruları ve anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmayı; mesleki uygulamalardaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı; serbest mimarlık hizmeti veren ve belediyelerde proje kontrol görevi yapan meslektaşlarımız arasında ortak bir dil oluşturabilmeyi umuyoruz. Konu ile ilgili daha kapsamlı bir çalışmanın önünü açabilmek ve süreci katılımcı bir şekilde yürütebilmek adına, siz üyelerimizden deneyimlerinizi, farklı görüşlerinizi, katkınızı ve desteğinizi bekliyoruz.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Görüşleri indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/imaryonetmelikgorusler2018.pdf