atölyeler 


9 EKİM CUMA
Saat 10.00
Yer: Resim Heykel

YILMAZ ZENGER
Yılmaz Zenger 1958 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı okulda tamamladı. 1957-59 yılları arasında İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nde kent plancısı olarak görev yaparken, Menderes'in imar eylemlerine tepkiyle bu gruptan ayrılıp, asistanlık görevine başladı. 1962-63'de üniversite tarafından Londra'ya gönderildi. İngiltere'deki çalışmaları ILFORD'da emisyon araştırmasından BBC'de fotoğraf ve sinema ekipmanı dizaynına kadar yayıldı. Bu tarihten sonra günümüze dek çeşitli üniversite ve kurumlarda dersler vermeye devam etmesine karşın, onu proje ve tasarım alanında çalışmalarıyla tanımaktayız. 1965'de İTÜ Mimarlık Fakültesi Foto Film Merkezi Başkanlığı'na atandı. Çeşitli üniversitelerde endüstri tasarımı ve "Görüntü Dili" üzerine konferanslar verdi. Kanada Hükümeti destekli iki belgesel, UNICEF için taşınabilir aile eğitim ünitesi proje ve uygulaması Parlamenterler için sağlık politikası belgesel senaryosu, Kanada'da uluslararası iletişim toplantısında UNICEF adına konuşma ve animasyon film gösterisi ve yine Kanada hükümetine çizgi film senaryo, yönetim ve üretimini gerçekleştirdi.

1968'de Yapı Endüstri Merkezi'nin kurucuları arasında yer aldı. Halen yönetim kurulundaki görevini sürdürmektedir. Çeşitli dergilerde çok sayıda makaleleri yayınlanan Yılmaz Zenger'in 200'ü aşkın özgün tasarımı, çeşitli resim heykel, dekoratif obje, mücevher tasarım ve uygulaması bulunmaktadır. Heykelleri 1999'da New York'da, heykel ve mobilyaları 2000'de Jersey City Art Center'i gibi pek çok yerde sergilenmiştir.


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim