sergiler 
Küratörler: Jean-Luc
 Maeso, Christiane
 Garnero Morena, Didier
 Laroche, Volker Ziegler
 ve Cânâ Bilsel
 Yer: İzmir Ekonomi
 Üniversitesiı

Le Corbusier İzmir'de: Geleceğin kenti için bir plan önerisi
Modern Mimarlık Hareketi'nin öncü mimarı Le Corbusier'nin "İzmir kentinin gelecekte alacağı biçim konusunda düşüncelerine" başvurulması, Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz'un girişimiyle gerçekleşir ve 1939 yılında, bir "nazım plan şeması" hazırlatmak üzere mimar ile sözleşme imzalanır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla kesintiye uğrayan ilişki savaş sonrasında mimarın girişimiyle yeniden kurulmuş ve Le Corbusier 1948 yılı sonbaharında İzmir'e gelerek incelemelerde bulunmuştur. Modern Mimarlık hareketinin öncü mimarı, "İzmir kenti için 400.000 nüfuslu bir yeşil kent teması üzerine nazım plan" önerisini 1949 yılı başında teslim eder. Bu plan önerisi, belki Cezayir, Rio de Janeiro ya da Chandigarh projelerindeki gibi çarpıcı bir kent vizyonu içermediğinden, belki de şematik bir plan önerisi olarak görülmesi nedeniyle mimarın şehircilik çalışmaları arasında fazla bilinmeyen bir proje olarak kalmıştır. Bununla birlikte, Le Corbusier'nin savaş yıllarında üzerinde çalıştığı "Üç İnsan Yerleşmesi" kuramı doğrultusunda geliştirdiği ve 1947'de onaylanan "CIAM Şehircilik Çerçevesi"nin ilk uygulaması olması yanında, "yeşil kent" ve "yeşil endüstri sitesi" gibi yerleşim modellerini içermesi açılarından dikkate değerdir.

İzmir Fransız Kültür Merkezi direktörü Jean-Luc Maeso, Strasbourg Mimarlık Okulu öğretim üyeleri Christiane Garnero Morena, Didier Laroche, Volker Ziegler ve ODTÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Cânâ Bilsel'in küratörlüğünü üstlendikleri bu sergi, Le Corbusier'nin İzmir Nazım Planı'nı oluşturan çizim ve eskizleri içermektedir. İzmir Fransız Kültür Merkezi tarafından 6 Mayıs - 6 Haziran 2009'da İzmir'de ve 2 - 25 Temmuz 2009 tarihleri arasında Fransa'da "Türkiye Mevsimi" etkinlikleri kapsamında Strasbourg'da, Strasbourg Mimarlık Okulu tarafından düzenlenmiş olan sergi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nce Mimarlık Haftası kapsamında yeniden açılmaktadır.

5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim