sergiler 
Hazırlayan: Burak Besen
Yer: Havagazı Fabrikası

MİMARİ YAPI VE İNSAN FORMU SERGİSİ
Tarih boyunca insanoğlu içgüdüsel olarak barınmaya ihtiyaç duymuş ve yıllardır bu ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine barınaklar inşa etmiştir. İnsanoğlu neolitik çağlardan beri ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerler inşa etmeye devam etmektedir. İnsanoğlu kendi ırkının özellikleri doğrultusunda bölgelerini belli etmek amacıyla farklı tarzlarda yapılar inşa etti. Sonrasında bu binalar dinlere göre inşa edilmeye başlandı çünkü insanların ibadethanelere ihtiyaçları vardı ve bu ihtiyaç tapınakları ortaya çıkardı. Tapınaklarının şekilleri insan formlarına benziyordu. Ve artık yapıtlarda antropomorfik yapılar yani insan formları kullanılmaya başlandı. Bu yapıtlar, insanlardan etkilenerek insanın yapısının anatomik açıdan öneminin ve nasıl bir doğa harikası olduğunun göstergesiydi.
Eski çağlardan günümüze ünlü mimarlar ve tasarımcılar insan anatomisini incelediler, çoğu ünlü tasarımcının ve mimarın insan anatomisine benzer yapıtları bulunmaktadır.
Bu proje mimarinin insan formundan nasıl etkilendiğini irdeleyerek ikon olarak adlandırılmış binaların insan formuna dönüşümünü kendi bakış açımla anlatmaktadır. İkon olarak adlandırılan bu yapıları insan vücudunu kullanarak stüdyo ortamında fotoğraflandı
Eski çağlardan günümüze kadar yapılan bazı yapıtlar insan formuna benzetilerek inşa edildi. Bu yapılar zamanla birer ikon haline geldiler ve şehirlerin simgesi oldular.
Projenin amacı insan formundan etkilenerek yapılmış bazı ikonik yapıtları insan formunu kullanarak kendi bakış açımla fotoğraflamaktır.
Bu ikonik yapıların ünlü sanatçılar tarafından tasarlanmasını ve insan formundan çıkan bu yapıtların insanları nasıl etkilediğini, ayrıca insan anatomisinin bu gibi ünlü tasarımların içinde var olduğunu projemde vurgulamak ve göstermek istedim. Bu formları ve duruşları kullanarak binaları kendi gözümden karelerle ifade ettim.


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim