sergiler 


Yer: DEÜ Mimarlık
Fakültesi
Küratörler: Ufuk-Clarissa
Ersoy

İNŞAAT ZAMANI - ZAMANI İNŞA ETMEK
"Binaların fotoğrafik görüntüleri bize mimarinin genelde gözden kaçırdığımız duruşlarını sunar. Olayların sıradan akışında sokakların ve odaların, duvarların ve pencerelerin bize hizmet etmeleri beklenir; dikkatimizi çekmeleri değil. Le Corbusier'nin "Görmeyen Gözler" yazısından beri, mimarlar mimari hizmetin esasını kavramanın güçlüğünün farkına vardılar; diğer bir deyişle güncel olarak başkalarının ne gördüğünü görmenin güçlüğünün. Bunu başarmak ayrıcalıklı bir kronolojik hatayı içerir: güncel deneyimin ve olayların zamansal akışından ayrılıp onların mekânsal ve maddesel özelliklerini gözlemek. Bu yapıldığında, yani fotoğraf makinasının çerçevesi zamanı durdurduğunda, binaların münferit özelliklerinin bir muhitin inşasısındaki belirleyiciliği görülebilir. Bu sergi 'görüntüleri hapsetme' paradoksu üzerine kurulmuştur: binaların zamanın inşasında nasıl etkin olduğunu anlamak için binaların zamanı durdurulmalıdır. Sergide sunulan görüntüler bize mimarlar olarak zaten bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri bir daha göstermek istemektedirler." David Leatherbarrow


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim