sergiler 
Küratör: Yasemin Sayar,
Hümeyra Birol Akkurt,
Fatma Feyzal Özkaban
Yer: Gündoğdu
Meydanı/Birinci Kordon

İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası Sergisi
Kültür mirasımızın çeşitli nedenlerle tahrip ve yok olma süreci, alınan tüm önlemlere karşın devam etmektedir. Tahrip ve yok olan yapıların büyük çoğunluğu Cumhuriyet Dönemi'nde inşa edilmiş modern mimarlık ürünleridir. Mimarlar Odası Genel Merkezi konuya dikkat çekmek ve yokolma sürecine engel olabilmek amacıyla "Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi" adlı bir proje başlatmıştır. Şubemiz kurduğu bir komisyonla bu projeyi yürütmüştür. Proje için yürütülen çalışmalara paralel olarak İzmir kentinde bulunan modern mimarlık ürünlerine dikkati çekmek, bu yapıların korunmasına dair toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla sergi düzenlenecektir. Sergi Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda izlenime sunulacaktır


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim