atölyeler 


8 EKİM PERŞEMBE
Saat 10.00
Yer: AKM

RUKEN GÜLERYÜZ, Kompozitör
İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve piyano eğitimi alarak müzik eğitimine başlayan Ruken Güleryüz, 1997-2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Bölümü'nde başlayan lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Ana Sanat Dalı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı üniversite'de "Alban Berg'in Keman Konçertosu'nun Analizi" üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan Güleryüz, 2004-2008 yılları arasında İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı'nda Teori ve Solfej derslerine katılmış ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalında Solfej derslerinde Öğretim Görevlisi olarak yer almaktadır.


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim