mimarlık haftası 2009
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, her yıl olduğu gibi bu yılda Mimarlık Haftasını bir dizi etkinlik ile kutlayacaktır. 2008 yılında yapılan etkinliklerimizin yankıları hala devam ederken; hedefimiz bu yıl bir önceki yıldan daha kaliteli etkinlikler yapmak ve daha çok katılım sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda 2007 ve 2008 yılı etkinliklerinde mekân kalitesi olarak oldukça beğeni toplayan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi yine aktivite merkezi olarak seçilmiştir. Bu alanda atölye çalışmaları, yapılan çalışmaların sergi ve sunumları ile çeşitli söyleşiler gerçekleştirilecektir.
Aktivite merkezi dışında mimarlığın kentli ile buluşmasını sağlamak amacıyla kent ve yapı gezileri düzenlenecek, Metro istasyonları, Kordon gibi kentin odak noktalarında sergiler ve çeşitli etkinlikler yapılacaktır.
Katılımın artırılması için; mimarlık eğitimi veren fakültelerden ve kentin çeşitli noktalarından AKM'ye servisler düzenlenecektir. Halkı bilgilendirmek ve mimarlığa olan duyarlılığını artırmak için el ilanları, broşürler dağıtılacak, reklâm panoları afişlerle donatılacaktır.


Ana Sponsor


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim