geziler


6 EKİM SALI
Saat: 10.30
Buluşma yeri: Agora önü

AGORA KAZI ALANI GEZİSİ

Akın Ersoy
Rehberliğinde
Katılım 25 kişi ile sınırlıdır. Lütfen kayıt yaptırınız

İzmir, Büyük İskender'in Doğu seferini takiben Bayraklı yerleşim noktasından bugünkü yerine taşındığında ilk planlanan alanlardan biri Agora oldu. Agora'nın avlusunda yapılan kazı çalışmalarında ele geçen buluntular içindeki en erken malzemeler, kentin ilk kuruluş aşaması olan M.Ö. 4. yüzyılın sonu ile 3. yüzyılın başlarına aittir. Agora'daki ilk mimari projeler hakkındaki bilgilerimiz ise M.Ö. 2. yüzyıla aittir. Agora'nın eğimli olduğu batı ve kuzey yönlerde stoalarla sınırlandırıldığı, stoaların zemin ve bodrum olmak üzere olasılıkla iki katlı oldukları anlaşılmaktadır. Roma İmparatorluk döneminde dönemin ihtiyaçlarına bağlı olarak alanda ve stoalarda strüktürel ve plan değişikliklerine gidilmiş, M.S. 178 yılındaki büyük depremden sonra ise eski plan özellikleri genel olarak korunarak strüktürel olarak değişikliklere gidilmiş, Batı Portiko ve Bazilika bugünkü görüntüsüne ulaşmıştır.
5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim