atölyeler

7 EKİM ÇARŞAMBA
Saat: 10.00
Yer: Resim Heykel
Müzesi

ERDEM YILDIRIM
Orta ve Lise öğrenimini İçel Anadolu Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümünde aldı. ‘Foto-mekan, foto-hikaye, foto-duvar, Le Corbusier mimarlığı ve onun fotografik temsili’ başlıklı teziyle Dokuz Eylül Üniversitesi, Bina Bilgisi programında yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı kurumda doktora çalışmalarına araştırma görevlisi olarak devam etmektedir. Çalışma alanları: kentsel tasarım, kentsel obje tasarımı, bilgisayar destekli tasarım, mimari fotoğraf.
5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim