atölyeler7 EKİM ÇARŞAMBA
Saat: 10.00
Yer: AKM

MİMARCA SİNEMA

Yürütücüler: Gül KAÇMAZ ERK ve Tuna YILMAZ
Katılım 20 kişi ile sınırlı olup mimarlara ve mimarlık öğrencilerine açıktır

Bu atölye birbirine pek çok açıdan benzeyen mimarlık ve sinemayı oldukça eğlenceli bir şekilde bir araya getiren bir çalışma. Sinema hiç kuşkusuz hem mevcut mekânları kullanıyor hem de kendi anlatısal gerçekliği için yeni mekânlar yaratırken mimarlıktan yararlanıyor. İşte bu atölyede ortalama sinema seyircisinin kolektif hafızasında yer etmiş filmlerdeki mekânlar ve binaların perdedeki yansımalarının mimari tasarım sürecine nasıl yansıdığını inceleyeceğiz. Filmlerde sadece belirli açılarını ve boyutlarını gördüğümüz mekân ve binaların gerçekte nasıl göründüklerini hem sinema dağarcığımızı hem de mimari yaratı gücümüzü kullanarak yeni baştan tanımlayacağız.


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim