atölyeler7 EKİM ÇARŞAMBA
Saat: 10.00
Yer: Resim Heykel
Müzesi

İĞNE DELİĞİNDEN FOTOĞRAF

Yürütücüler: Gökçeçiçek Savaşır Erdem Yıldırım
Katılım 10 kişi ile sınırlı olup, atölye 2. 3. ve 4. sınıf mimarlık öğrencilerine yöneliktir

Pinhole fotoğraf makinası, temel olarak, bir yüzeyinde küçük bir delik olan ve karşısındaki yüzeye fotoğraf filmi ya da kağıdı yerleştirilmiş bir kutudur. Pinhole fotoğraf ise, lensi olmayan bu fotoğraf makinasıyla çekilen fotoğraftır; burada, iğne deliği kadar küçük bir delik, makinanın lensi yerine geçer. Temel optik kuralları çerçevesinde, delikten geçen ışığın makinanın içinde ters bir görüntü oluşturması esasına dayanan pinhole makinalar farklı boyutlarda ve çeşitli malzemelerden üretilebilir. Fotoğraf makinası olmadan da fotoğraf çekebilme ve görsel dünyayı bu kadar basit bir kutu aracılığıyla yeniden üretebilme olanaklarını veren pinhole, bilim ve sanat alanlarında kullanılmakla birlikte, çoğunlukla eğlence amaçlı üretilir. Pinhole makinanın üretim aşaması oldukça zevkli; fotoğraf çekme aşaması ise yeni deneyimlere açıktır. Fotoğraf makinası ile yakalanan görüntülere göre farklı ve deneysel olan Pinhole fotoğraf, görsel dünya ile olan ilişkilerimize dair farkındalık yaratma ve yeni deneyimler kazandırma açısından kendine özgü potansiyellere sahiptir. Bu türden bir farkındalığın, görsellikle ve görme biçimleriyle vazgeçilmez bir bağa sahip olan mimarlık disiplini için oldukça önemli olduğu düşünülen atölyede, üretilecek Pinhole fotoğraf makinaları aracılığıyla, İzmir kenti, kentliler ve/ya detaylar yeniden üretilecektir.

Atölye Süreci:

10.30-11.00: Fotoğraf temel bilgileri, ‘camera obscura’ ve ‘pinhole’
11.00-13.00: Pinhole fotoğraf makinasının üretimi
13.00-15.00: Pinhole fotoğraf çekimi için serbest zaman (Öğrenciler kente dağılacak)
15.00-15.30: Pinhole fotoğraf makinalarının yürütücüler tarafından toplanması
[Toplanan filmler, banyo edilmek üzere fotoğrafçıya verilecek.].


5 Ekim 6 Ekim 7 Ekim 8 Ekim 9 Ekim 10 Ekim 11 Ekim