2.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi


2. Proje ve Yapım Yönetimi Ulusal Kongresi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün (İYTE) ev sahipliğinde, 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı; akademisyenler, profesyoneller ve araştırmacılarla birlikte, ulusal ortak bir paydada bir araya gelerek, proje ve yapım yönetimi alanındaki fikir ve son bulguların paylaşılmasını sağlamaktır. Yapım yönetimi alanındaki bilgi birikiminin geliştirilmesine yönelik olarak verimli bir bilgi paylaşım ortamının yaratılması, akademi ve sanayi etkileşiminin ve disiplinlerarası iletişimin arttırılmasıyla, entegrasyon ve ulusal işbirliğinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Kongre kapsamında; proje ve yapım yönetimi alanında var olan uygulamaların iyileştirilmesi ve en iyi uygulamaların paylaşımının kolaylaştırılması için yeni teknoloji, yönetim ve eğitim stratejileri ile ilgili bilgi yayılımının hızlandırılması amaçlanmaktadır. Proje ve yapım yönetimi alanındaki araştırmaların, vaka çalışmalarının ve değerlendirme raporlarının paylaşımının teşvik edilmesi; şartname, model ve süreçlerin, örnek bir rehber teşkil edecek şekilde geliştirilmesi ve yayınlanması; üniversiteler, sanayi ve kamu kuruluşları arasındaki bilgi transferini artırmak için gerekli olan koordinasyonun sağlanması gibi birçok hedefin, birden fazla oturuma ev sahipliği yapacak olan kongredeki toplantılar ve sunumlar kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, İYTE'de düzenlenecek olan bu kongrenin Türkiye'de bu alanda lisansüstü eğitimlerini sürdürmekte olan araştırmacıların katkıları ile en yeni kavramsal konuların ön bulgularının tartışılarak tanıtılabileceği bir platform olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda sunulan bildiriler arasından seçilecek olan bir bildirinin sahibine "En iyi lisansüstü araştırma ödülü" verilecektir.