Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mimarlık Haftası 2012 Etkinlikleri 01-07 Ekim Tarihleri Arasında Gerçekleşecek


3500 mimar ve yaklaşık 1000 mimarlık öğrencisine yönelik olarak düzenlenen etkinlikler bu yıl "Mimarlıkla Değişen Kentler" temasıyla gerçekleşecektir.

Hafta etkinlikleri mimarlık ile toplumun buluşturulması, kent ve çevre konularında farkındalık oluşturulması gibi amaçlar taşımaktadır.

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek tören ve söyleşilerin yanı sıra, hafta etkinliklerinin daha çok sokaklara açılması fikri benimsenerek Alsancak Dominik Caddesi'nde ikinci bir aktivite merkezi oluşturulacaktır. Bu alanda Konak Belediyesi'nin işbirliği ile özellikle kentlilerin katılımıyla atölye ve sergiler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kentin farklı noktalarında sergiler açılacak, yapı gezileri düzenlenecek ve çeşitli etkinliklerle kentte mimarlığa dair bir gündem oluşturulacaktır.