TMMOB SGK İle Protokol İmzaladı


Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları artık TMMOB`nin belirlediği asgari ücretin altında çalıştırılamayacak. TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancıların düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu`na eksik bildirilmesinin önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir protokol imzaladı. TMMOB`de 31 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninde protokolü TMMOB adına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sosyal Güvenlik Kurumu adına ise Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Cüneyt Olgaç imzaladı. Törene TMMOB II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyeleri H. Can Doğan, Ayşe Işık Ezer, İMO Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez ve TMMOB Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar Yakış ile SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Dairesi`nden Yakup Süngü ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Abdulkadir Kulu katıldı. Protokole göre, TMMOB her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu`na bildirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ise mühendis, mimar ve şehir plancıların ücretlerinin TMMOB tarafından kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri alacak. Protokolle, mühendis, mimar ve şehir plancılarının gerek çalışma yaşamı gerekse emeklilik sürecinde sosyal güvenlik haklarından tam olarak yararlanmamaları sonucunu doğuran kayıt dışı istihdam ve eksik bildirimin önüne geçilmiş olacak.

Kaynak: www.imo.org.tr