ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MİMAR TURGUT CANSEVER ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ


ŞARTNAME

KONU

 Kepez Belediyesi adına Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Y. Mimar Turgut Cansever’in anısına, ülkemizdeki mimarlık ve yapı sektöründeki faaliyetlerin ve nitelikli yapıların tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlığın ve uyumlu kentleşmeye katkısının kamuoyunun gündeminde bulundurulması, mimarlık ürünlerinin belgelendirilmesi, kullanıcıların ve yüklenicilerin bilinçlendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla, Ulusal Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri verilir.  

KAPSAM Her yıl Şubat ayı içinde, bir yıl proje bir yıl yapı dalında olmak üzere “Turgut Cansever Mimarlık Sergisi” düzenlenir ve Turgut CANSEVER’in ölüm günü olan 22 Şubat günü “Mimar Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri” verilir.  

DAYANAK  
5393 sayılı Belediye Kanunu    

VERİLECEK ÖDÜLLER  

Yapı Dalı: 2016 yılında Yapı Dalı’nda ödüller verilecektir.  

Tamamlanmış yapıların (İskanı alınmış yapımı bitmiş yapılar, Restorasyon Uygulama, Dış Cephe Yenilemesi) mimar(lar)ına verilir. Bu dalda ödüllendirilmek için sergiye katılmak esastır. Seçici Kurul sergiye katılan projeler içinde 2 tanesine başarı ödülü ve 1 tanesine Turgut CANSEVER Büyük Ödülü verir. Verilen ödüllerin 1 adedi önceden belirlenen bir konu üzerine verilebilir. Bu dalda 3 ödül vermek zorunludur.  

Dönüşümlü olarak yapı ve proje dallarında verilecek olan Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri 2016 yılında Yapı Dalı’nda verilecektir. 2016 yılı Yapı Dalı konusu “tek, bağımsız konut” olarak belirlenmiştir. 3 ödülden en az bir tanesi “tek, bağımsız konut” yapılarına yönelik olarak değerlendirilecektir. Ancak ödüle farklı ölçek ve konulardaki yapılarla da başvurulabilir. Yapı değerlendirmelerinde özgünlük, bağlam ve ölçek duyarlılığı, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik, malzeme ve detay incelmişliği, tasarım ve projenin araştırmaya dayalı olması, geleneksel ve yerel birikimlere geçirgenlik gibi kriterler esas alınacaktır.  

SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRME  

Seçici Kurul, değerlendirme süreci ve kriterlerini kendisi saptar. Değerlendirmeyi yapar ve bunu bir rapor ile açıklar ve yapı dallarındaki başarı ödülleri sergiye katılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucu verilir.  

  SERGİ VE KATILMA ESASLARI  

Bir yıl proje bir yıl yapı dalında olmak üzere her yıl bir sergi düzenlenir. Sergiye katılma ve aday gösterme koşulları, Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri Komitesi’nce saptanır ve duyurulur. Sergi, ilk olarak Antalya'da açılır.   

  GENEL İLKELER

  -          Sergiye ve ödüllere adaylık için Mimarlar Odası’na kayıtlı ve üyeliği devam eden her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, bireysel veya ekip olarak katılabilir.
-          Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur.
-          Etkinliğe katılabilmek için, müellif(ler)in Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.
-          Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.
-          Sergiye katılacak ve aday olacak eserler, Sekreterya’ya teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen çalışmaların katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır.
-          Eserin bitim tarihinin önemi yoktur. Ancak inşaat ruhsatı almış ve yapının ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmiş ve eserin projesinin Mimarlar Odası mesleki denetiminin yapılmış olması gerekir.
-          Yurt dışında uygulanan yapıların katılımı için bir üst maddedeki şartlar aranmaz.
-          Sergiye ekteki formatta hazırlanmış, en fazla 4 adet pano ile katılınabilir. Panoların, sert zemin üzerinde teslimi istenmemektedir.
-          Etkinliğe katılacak eserlerin bir rapor ile anlatımı istenmektedir.
-          Panoların, raporun, katımın formunun, yapı ruhsatının ve iskanının CD/DVD içerisinde ayrıca teslim edilmesi istenmektedir.
  ÖDÜLLER

  -          2016 yılı için;
            Büyük Ödül 20.000 TL
            2 adet Başarı Ödülü 10.000’er TL.’dir.
  ADAY GÖSTERME VEYA KATILMA YÖNTEMİ

  Mimarlar kendilerini aday gösterebilecekleri gibi başka mimar ve yapılarını da,  gerekçelerini açıklayarak ve aday gösterme formunu doldurarak aday gösterebilir, Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri Komitesi’ne başvurabilirler.  

  ÖDÜLLENDİRME DIŞI KATILIM  

Seçici Kurul ve Komite üyeleri sergiye sadece ödüllendirme dışı katılabilirler; ödüle aday gösterilemez ve ödül alamazlar.  

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE YAYIMLANMASI  

Turgut Cansever Mimarlık Sergisi’nin açılış günü tüm mimarlık kesimlerine ve kamuoyuna basın ve yayın organları ile duyurulur. Serginin açılış günü ödül töreni yapılır ve ödül sahiplerine plaket, Seçici Kurul üyelerine ise hizmet plaketi verilir. Ödüllendirilen yapılara plaket çakılır. Sergi, oluşturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kentlerde açılır.  

Sergiye katılan eserler içinde Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek yayın için yeterli görülen çalışmaların ve Seçici Kurul raporunun yer alacağı katalog, katılımcılara ücretsiz olarak gönderilir. İngilizce ve Türkçe hazırlanan katalog, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki belediyelere ve meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararası kütüphanelere, üniversitelere ve mesleki dergilere ulaştırılır.  

  Etkinliğe katılan tüm katılımcılar bu şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır.  

TAKVİM

       15 Ocak 2016 : Son Katılım Tarihi
Panolar, CD,DVD ve rapor, tek ambalaj içerisinde 15 Ocak 2015 günü, saat 17:30’a kadar imza karşılığı elden veya 15 Ocak 2016 günü saat 17:30’dan sonra teslim edilmemek üzere kargo ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi’ne gönderilecektir. Kargo makbuzu 0 242 237 58 20 nolu faxa veya info@antmimod.org.trmail adresine 15 Ocak 2016 günü saat 17:30’a kadar ulaştırılacaktır. Kargo ile gelen projelerden; 19 Ocak 2015 günü saat 17:30’dan sonra  gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.        
   29 Ocak 2016: Jüri Toplantısı       
   22 Şubat 2016: Ödül Töreni ve Sergi Açılışı   BİLGİ VE İLETİŞİM

Mimarlar Odası Antalya Şubesi - Cem ALCAN, Mimar
Meltem Mah. 3808 Sokak No: 16 Antalya
Tel: 0 242 237 86 92 - Fax: 0 242 237 58 20
Web: www.antmimod.org.tr  -  Mail: info@antmimod.org.tr