Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi Ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması İlanı


Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezinden:
ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI
YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Maltepe Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, İstanbul ili Maltepe ilçesi sınırları içinde; 3350 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı olan alandır. Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Cemevi ve Kültür Merkezi’nin çevre düzenlemeleri ile beraber tasarlanmasıdır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Maltepe Belediyesi (Yarışma raportörlüğü)


Adres


Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe / İstanbul


Telefon


+90 216 458 99 99


Fax


+90 216 441 62 04


E-posta


yarisma@maltepe.bel.tr


Web


www.maltepe.bel.tr


Banka hesap bilgisi


Maltepe Belediyesi, Vakıfbank Maltepe Şubesi


IBAN


TR 76 301 5001 5800 7303 0300 22


YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.


Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;


  1. TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.


  2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.


  3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.


  4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.


  5. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.


  6. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.


  7. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).


  8. Yer görme belgesi almak. ( Müelliflerden biri)


Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Cemevi Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 20TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir.


Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır. Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.


YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI
JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Leyla ÜNVER


Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı


Şükrü ASLAN


Sosyolog (Doç. Dr.)


Ulaş ÖZDEMİR


Etnomüzikolog


Mahir POLAT


Sanat Tarihçi


Ömer YILMAZ


Mimar


ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
H. Günkut AKIN, Mimar (Prof. Dr.)


Adnan DEMİR


Mimar


Nevzat SAYIN


Mimar (Jüri Başkanı)


Bülent TARIM


Mimar (Prof. Dr.)


Jale YAĞCI


İnşaat Mühendisi


YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU


Y. Mimar


İpek AKPINAR AKSUGÜR


Mimar (Yrd. Doç. Dr.)


Çiğdem ALKAN


İnşaat mühendisi


RAPORTÖRLER
Hasan GÜL


Mimar


Bahadır KEŞAN


Şehir Plancısı


Kamuran TOPTAN BİBER


Mimar


RAPORTÖR YARDIMCILARI
Benan Dila SAVAŞ


İç Mimar


Başak ÇELİK


Mimar


M. Cemal DURSUN


Harita Mühendisi


YER GÖRME
Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır. Yer görme belgesi yarışma takviminde belirtilen “Yer görme belgesi almak için son gün”e kadar idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden temin edilecektir.


YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı


12 Mayıs 2015, Salı


Soru sormak için son gün


29 Mayıs 2015, Cuma


Soruların yanıtlarının ilanı


3 Haziran 2015, Çarşamba


Yer görme belgesi almak için son gün


26 Haziran 2015, Cuma


Projelerin son teslim tarihi


21 Temmuz 2015, Salı


Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün


23 Temmuz 2015, Perşembe


Jüri çalışması başlangıcı


25 Temmuz 2015, Cumartesi


Kolokyum tarihi


1 Ağustos 2015, Cumartesi


ÖDÜLLER ve ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.


1.Ödül


80.000 TL


2. ödül


60.000 TL


3. Ödül


40.000 TL


Mansiyon


20.000 TL (5 adet)


Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.