Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması İlanıKırklareli ili, Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda Lüleburgaz Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.
Mevcut İmar Planlarına uyularak; doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren projelerin elde edileceği 20.846,40 m2 lik alan için yarışma açılmıştır.

Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.
Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

 • Adı: Lüleburgaz Belediyesi
 • Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No: 1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 • Telefon numarası: (0288) 417 10 12
 • Faks: (0288) 417 47 79
 • İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr
 • Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.


Şartname Temin Adresi:

''Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması '' Raportörlüğü
Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası
Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Telefon numarası: (0288) 417 10 12
Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr


Yarışmaya Katılma Esasları:
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası veya Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,
 • Ekip olarak katılımlarda Mimarlar Odası üyesi bir ekip başı belirlemiş olmak,
 • Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye personeli ve Belediye adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.


Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı28/04/2015
Son Soru Sorma Tarihi13/05/2015
Cevapların Gönderilme Tarihi18/05/2015
Proje Teslim Tarihi29/06/2015
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi03/07/2015
Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı06/07/2015
Sergi Bitiş Tarihi21/07/2015
Kolokyum Tarihi21/07/2015
 
 
Danışman Jüri Üyeleri
1
EMİN HALEBAK
Makine Mühendisi
Lüleburgaz Belediye Başkanı
 
2
KEVSER ÖZKAN
Emekli Memur
Lüleburgaz Belediyesi
Başkan Yardımcısı
 
3
RASİM ASLAN
Elektrik Mühendisi
Lüleburgaz Belediyesi
Başkan Yardımcısı
 
4
GÜNSEL SOLAK
Öğretmen
YKKED Lüleburgaz Şube Başkanı
Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyesi
 
5
GÖKHAN KAYA ATAY
İnşaat Mühendisi
Lüleburgaz Belediyesi
Plan Proje Müdürü
 
 
 
Asli Jüri Üyeleri
1
HÜSEYİN SİNAN OMACAN
Yüksek Mimar
İstanbul Teknik Üniversitesi
 
2
SENNUR AKANSEL
Dr. Mimar
Trakya Üniversitesi
 
3
BERNA OCAK DÜNDARALP
Mimar
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
4
SERPİL MUALLAOĞLU
Yüksek Mimar
Mimar Sinan Üniversitesi
 
5
FERİDE ÖNAL
Dr. Mimar
Mimar Sinan Üniversitesi
 
6
AYÇA YEŞİM ÇAĞLAYAN KAPTANOĞLU
Dr. Peyzaj Mimarı
İstanbul Üniversitesi
 
7
KANAT BURAK BOZDOĞAN
Dr. İnşaat Mühendisi
Ege Üniversitesi
 
 
 
Yedek Jüri Üyeleri
1
YILDIRIM GİGİ
Yüksek Mimar
Yıldız Teknik Üniversitesi
 
2
ÖZLEM BERBER
Dr. Mimar
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
3
MURAT ÖZYAVUZ
Dr. Peyzaj Mimarı
Ankara Üniversitesi
 
4
KADİR KILINÇ
Dr. İnşaat Mühendisi
Dokuz Eylül Üniversitesi
 
 
 
Raportörler
1
BURCU BAĞCI
Mimar
Lefke Avrupa Üniversitesi
 
2
DERYA KARADAĞ
Yüksek Mimar
Yıldız Teknik Üniversitesi
 
3
ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU
Endüstri Mühendisi
Doğuş Üniversitesi
 
Ödüller
Birincilik Ödülü30.000,00 TL.
İkincilik Ödülü25.000,00 TL.
Üçüncülük Ödülü20.000,00 TL.
1. Mansiyon10.000,00 TL.
2. Mansiyon10.000,00 TL.
3. Mansiyon10.000,00 TL.
4. Mansiyon10.000,00 TL.