"Sosyal, Kültürel ve Ekolojik Gelecek" Paneli Abdi Güzer Moderatörlüğünde Gerçekleşti


Antalya’da düzenlenecek III. Uluslararası Mimarlık Bineali’ne hazırlık niteliğindeki toplantıların altıncısı gerçekleşti. İzmir Mimarlık Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen panelde Prof. Dr. C. Abdi Güzer, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız ve Yazar Latife Tekin konuşmacı olarak yer aldı. Bienale hazırlık olan ‘Mimarlığın ve Kentlerin Geleceğini Tartışıyoruz’ konseptindeki toplantıların İzmir bacağı ‘Sosyal, Kültürel ve Ekolojik Gelecek’ başlığı altında gerçekleşti.
Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. C. Abdi Güzer, mimarların pek çok alanda görüş bildirdiğini mimarlık bağlamında sosyal, kültürel ve ekolojik gelecek konusunun da bunlardan biri olarak öne çıktığını belirtti. Mimarlık ve kentleşme konusunun sosyal, kültürel, sanatsal ve ekolojik etkileri olduğunu söyledi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, mimarlığı bilişim teknolojileri bağlamında inceleyerek ekolojiyle ilişkilendirerek konuya farklı bir perspektif getirdi.
Yazar Latife Tekin konuşmasında ise mimariye daha toplumsal açıdan yaklaşarak sanatın kent ve mimarlıkla ilişkisini değerlendirdi.
Mimari yapılar ile toplumun sosyo-ekonomik her bir katmanına hitap etmesine dikkat çeken Tekin, mimarların tasarladıkları ile toplumun kullanabileceği mekanlar arasındaki farka değindi. Yoksulların mimarlar tarafından gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.