8. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu


26 - 27 Haziran 2014 | İZMİRGünümüzde mimari tasarım, analiz ve uygulama süreçlerinin giderek sayısallaşmasıyla birlikte, önceleri birbirlerinden oldukça ayrık (sezgisel, analitik, sosyal, vb.) safhalar olarak deneyimlenen üretim ve tüketim süreçlerinin giderek daha kesintisiz ve yekpareleşen deneyimlere konu olduklarını görmekteyiz. Geleneksel olarak farklı ölçeklere karşılık gelen farklı tasarım disiplinleri arasındaki kopukluğun sorgulanabildiği ve yer yer önüne geçilebildiği örneklerin de çoğalmasıyla birlikte, mimari tasarımın sayısal geleceğini her daim "eksiksiz", "eksiz", ama bir o kadar da ucu açık "eskiz" süreçler olarak öngörmekteyiz. Diğer yandan, "eskiz" nesne ve süreçler, bütünlüğünden ödün vermeden açık kalabilen parça-bütün ilişkilerinin ya da niteliksel kararlar ile niceliksel veriler arasında sürekli gidip gelebilme deneyiminin sahiciliği ve sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle de yüzleşebilecek sorgulama ve tartışmaların gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyor.

2007 yılından bu yana düzenlenmekte olan Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyum dizilerinin sekizincisi bu yıl "eskiz / eksiz / eksiksiz …" temasıyla 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde İYTE Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.