4. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı


26-28 Haziran 2014

Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliğinin Türkiye Bölümü EUROSOLAR Türkiye, Birliğin vizyonu doğrultusunda %100 yenilenebilir enerjilere dönüşümün teknik, ekonomik, siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform yaratmak için her yıl, IRENEC Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansları düzenlemektedir. Mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle %100 Yenilenebilir Enerjilere dönüştürme küresel hedefi, IRENEC2013 Konferansının sonuçlarının ortaya koyduğu yolları da takip ederek IRENEC 2014'ün konularının da ana teması olacaktır. Konferans Başlıkları:

Enerjide Ekonomi, Çevre ve Politika Konuları
o Enerji Ekonomisi, Teşvikler
o Yenilenebilir Enerjinin Ticarileştirilmesi
o Enerji Politikaları, Karar Destek Modelleri
o Yasal Altyapı
o Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu Önündeki Engeller
o İklim Değişimi Etkileri, Mitigasyon ve Adaptasyon
o Karbon Yönetimi ve Finansmanı
o Küresel Isınmaya Yenilenebilir Çözümler
o Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği
o Dış Maliyetlerin İçselleştirilmesi ve Toplumsal Maliyetler

Yenilenebilir Enerji Sistem ve Teknolojileri
o Yenilenebilir Elektrik (Güneş, Rüzgâr, Biokütle, Jeotermal)
o Güneş Enerjisinden Endüstriyel Proses Isısı
o Güneş ile Isıtma ve Soğutma
o Biokütle Enerjisi ve ilgili Teknolojiler
o Jeotermal Enerji Teknolojiler
o Yenilenebilir Enerjinin Depolanması
o Şebeke Bağlantıları, Yenilenebilir Enerji Tarifeleri ve Destek Mekanizmaları
o Akıllı Şebekeler ve Güç Yönetimi
o Hidrojen ve Yakıt Hücreleri

Sektörlerde % 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiş
o Ulusal Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Eylem Planları
o Yerel/tarımda Enerji Arzı
o Konutlarda Enerji Arzı
o Endüstriyel Enerji Arzı
o Ulaştırma Enerji Arzı

"Enerji Verimliliği "Sıfır Enerji" Konsepti
o Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım
o Enerji (+) Binalar
o Endüstriyel İşletmelerde Enerji Verimliliği
o Ulaştırmada Enerji Verimliliği
o Konutlarda Enerji Verimliliği
o En İyi Mevcut Teknolojilerde Standartlaşma

% 100'e Geçişte Yerel ve Küresel Seviyede Eylemler
o Enerjide Eğitim ve Öğretim
o Yenilenebilir Enerji ve Toplum
o Her Seviyede Kapasite Geliştirme
o Yenilenebilir Enerjide Kaynak Değerlendirilmesi

Enerjide Geçiş
o Avrupa Deneyimi
o Küresel Deneyimler
o Yerel Deneyimler

İletişim Adresi: www.irenec2014.com