Mimarlar Odası İzmir Şubesi 42. Olağan Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleşti


Mimarlar Odası İzmir Şubesi 42. Olağan Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleşti Mimarlar Odası İzmir Şubesi 42. Olağan Genel Kurulu 15 şubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mimarlık Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. şubemiz 41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topal'ın açılış konuşması ve Başkanlık Divanı seçimi ile başlayan Genel Kurul'da daha sonra CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu konuşmalarını gerçekleştirdiler. Daha sonra şube Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve hakkında karar alınması gündem maddesine geçildi. şubemiz 41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topal, "Kültür mirası olarak tescilli eski Tekel Depo binasını, mimarlığın yenilikçi ve yaratıcı gücü, tasarımın sonsuz zenginliği ile buluşturularak yeniden işlevlendirilmiş, bu uygulama ile bir anlamda mevcut yapı stokunun mimarlık aracılığı ile kent yaşamına katılmasının başarılı bir örneğinin gerçekleştirildiğine" değindi. "Önümüzdeki dönemde dolu dolu mimarlık konuşmaya, mimarlık paylaşmaya, kenti, kentsel alanı, kamusal alanı, yaşam alanlarını tartışmaya, kültürel alanı desteklemeye, kentte mimarlık tabanlı bir kültürel odak olmaya, her türlü teknik ve mekansal alt yapısıyla, kongre, seminer, panel, toplantı, söyleşi vb. programlara hazır bir Mimarlık Merkezi'nin varolduğunu" belirtti. Topal konuşmasına iki yıl boyunca, İzmir de mimarlığın niteliğinin yükseltilmesi bağlamında basında ve televizyonlarda çok sayıda söyleşi ve programa katılınmış, önerileri ve taleplerinin toplumla paylaşıldığına değindi. Topal, "İzmir de mimarlık yarışmalarının çoğaltılmasına büyük çaba gösterilmesi, Mimarlar Odası merkez yarışmalar komitesinde yer alınması, yarışmalar çalıştayı İzmir'de düzenlenmesine de" değindi. Daha sonra şubemiz 41. Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nilüfer Çınarlı Mutlu çalışma raporunu özetleyen bir sunum yaptı. Çalışma raporunda yer alan Mimarlar Odası Kurum İçi İlişkiler, 41. Dönem Komite ve Komisyon Çalışmalarında Görev Alan Üyelerimiz, 41. Dönem Çalışmaları, Sürekli Mesleki Gelişim, 2012-2014 Döneminde Gerçekleşen Etkinlikler, Hukuk Çalışmaları, Basında Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Basın Açıklamaları, Valilik-Yerel Yönetimler ve Diğer Kurumlarla İlişkiler, Raporlar ile Mimarlığın ve Mimarlar Odası'nın Kamuoyuna Tanıtılması, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üye Profili bölümlerini ayrıntılarıyla aktardı. Ayrıca şube Yönetim Kurulu adına Sayman Üye Hakan Kılınçarslan "Mali Rapor" sunuşunu gerçekleştirdi. Personel yapısı ve sayısı, gelirler ve giderler üzerine gerçekleşen sunuşta, 2012 ve 2014 yıllarına ait gelirlerin yüzdelik dilimleri, temsilciliklere dağılımı ve üye aidatları ile giderlerin yüzdelik dilimleri ve temsilciliklere göre dağılımı aktarıldı. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin ardından yeni dönem çalışma ilkelerinin belirlenmesi için üyeler söz aldı. Son olarak şube organları ve Oda Genel Kurulu delegasyonunu için asil ve yedek adaylar belirlenerek izleyenlere duyuruldu. 16 şubat 2014 Pazar günü gerçekleşen seçimlerde Hasan Topal başkanlığındaki tek aday grup olan Çağdaş Demokrat Mimarlar Grubu seçimi kazandı.

YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler     Yedek Üyeler
Hasan Topal
Şeref Aldemir
Nilüfer Çınarlı Mutlu
Hakan Kılınçarslan
Şebnem Yücel
Halil İbrahim Alpaslan
Noyan Umur Vural
Başkan
Başkan Yardımcısı
Sekreter Üye
Sayman Üye
Üye
Üye
Üye
  Gonca Bilgili
Aras Kaynarca
İlker Kahraman
Ahmet Giliz
Ayşe Yener
Cenk Kocaman
Orhan Ersan