8 Mart Dünya Kadınlar Günü


8 Mart 2014

Dünya Kadınlar Günü, dünyanın neresinde olursan olsun kadınlara uygulanan sömürüye ve kadınların hayatın tüm alanlarında karşılaştıkları baskıya karşı yürütülen mücadeleyi simgeleyen bir gün olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler 2014 Dünya Kadınlar Günü temasını "Kadınlar için Eşitlik Herkes için İlerleme Anlamına Gelir" olarak belirlerken; Avrupa Parlamentosu "Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek: Herkes için bir Meydan Okuma" olarak belirlemiştir. 2013 yılında da vurgulanan kadına yönelik şiddet sorunu küresel ekonomik krizler ve gericileşen iktidarlar nedeniyle; güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü, ayrımcılık ve savaş yoluyla daha da vahimleşerek sürmekte ve eşitsizliğin yaşandığı ülkelerde gelişme zayıflamaktadır. Kadınlar için eşitliğin sağlanması ve şiddetin sonlandırılması ekonomi, sağlık ve eğitim gibi diğer pek çok alanda ilerlemenin buna bağlı olması nedeniyle önemlidir.

Birleşmiş Milletler 2014 yılında kadının; eşit iş karşılığında eşit ücret kazanmasının, kendi hayatını etkileyen kararlarda eşit derecede söz sahibi olmasının, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine ve istiyorsa ne zaman ve kaç çocuk sahibi olmak istediğine karar verebilmesinin sağlanmasını ve ekonomiye katılımını engelleyen ayrımcılığın sonlandırılmasını hedef olarak belirlemiştir.

Resmi verilere göre ise ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerin üçte biridir ve bu oran Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasındaki en düşük orandır. Türkiye'de kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarındaki yer alma oranı erkeklerin onda biriyken, kadınlar siyasi alanda erkeklerden daha az yer almakta ve eğitim düzeyi azaldıkça daha çok çocuk sahibi olmaktadır.

Ülkemizde mesleğimizi de yakından ilgilendiren ve tüm insanlık için temel bir sorun olarak karşımıza çıkan çevresel ve kentsel yıkım politikaları, doğayı baskı altına alan müdahaleler ile cinsiyet rolleriyle şekillenen, doğuştan gelen bedensel farklılıklara bağlanamayan tüm sosyal ve kültürel etmenlerin oluşturduğu eşitsiz bölünmeyle kurulan toplumsal yapı; öncelikli olarak kadınları etkilemektedir.

Bu nedenle kadın ile erkek eşitliğine dayalı; politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen, ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı bir gelecek dileğiyle kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI