Yüksel Koç'un "Serbest Meslek Kazancı ve Gelir Vergisi Beyannamesi" Söyleşisi Gerçekleşti


Yüksel Koç'un "Serbest Meslek Kazancı ve Gelir Vergisi Beyannamesi" söyleşisi 10 Mart 2011 Perşembe günü gerçekleşti. Serbest meslek faaliyeti ve kazancının tarifi ile söyleşiye başlayan Koç, örnekler üzerinden serbest meslek kazancı ve ticari kazanç arasındaki farkı aktardı. Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri altında işe başlama olarak kabul edilebilecek durumları ileten Koç, işe başlama ve bitiş tarihlerinin bildirilmesi gerekliliğine de değindi. Bu bildirimlerin yazılı bildirim esasına göre yapılmasını da hatırlatan Koç, serbest meslek kazanç defteri tasdik zamanı, defter kayıtlarına ilişkin kurallar, deftere kayıt süreçleri, defter ve vesikaları muhafazaya ilişkin de bilgi verdi. Asgari ücret tutarı belirlenmiş hâsılat tutarlarının fiilen tahsil edilmesi veya düşük tahsil edilmesi başlığı altında makbuz mecburiyeti üzerine ayrıntılı bilgi veren Koç, makbuzun üzerine her türlü şerh düşebileceğimizi de sözlerine ekledi. Serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirilecek giderler, serbest meslek kazancında istisnalar, serbest meslek kazançlarının beyanı ve beyanname üzerinde yapılacak indirimler hakkında bilgilendirme yapan Koç son olarak serbest meslek kazançlarında geçici vergi konusunu aktardı. Söyleşi katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu..