Tamer Başbuğ'un Bir Mimar ve Uygulamaları Söyleşisi Gerçekleşti


Tamer Başbuğ'un Bir Mimar ve Uygulamaları söyleşisi 9 Mart 2011 Çarşamba günü gerçekleşti. Son dönem çalışmalarından bir seçki sunan Başbuğ ilk olarak Urla'daki "Özdemir Evi" projesini izleyenlerle paylaştı. Bu proje üzerinden işveren/kullanıcı davranış biçimlerinin neler olabileceği, ne tür istekler sunabilecekleri, bu isteklerin projeye ne denli katılabileceği ve mimarın bu duruma olan tavrını yansıtan Başbuğ, daha sonra İstanbul'daki "Atışalanı Residence Alışveriş ve Depolama Merkezi" projesini aktardı. İşvereni binanın yarışma yolu ile elde edilmesi yönünde ikna ettikleri projede imar durumunun rant amaçlı ne denli esnetilebileceğini ileten Başbuğ, yaptıkları projenin tasarım aşamalarını da izleyenlerle paylaştı. İzmir kent merkezindeki yapılaşma alanı içerisindeki kalmış küçük bir parselde arkeolojik buluntulara rastlanması üzerine bu alanın "Arkeopark Müze"ye dönüştürülmesi projesinde alanı çevreleyen, koruyan bir duvar meteforundan hareketle elde ettikleri projeyi aktaran Başbuğ, daha sonra uygulaması tamamlanan "DEÜ Öğrenci Merkezi" projesinin tasarım ve uygulama aşamalarını iletti. Projenin arazi verileri ışığında yeşille iç içe bir konsept ile tasarlandığını izleyenlerle paylaşan Başbuğ son olarak Uşak kent merkezindeki "Parkkule" projesinin tasarım sürecini aktardı.