Yüksel Koç'un "Vergi ve Sigorta Affı" Söyleşisi Gerçekleşti


Yüksel Koç'un "Vergi ve Sigorta Affı" söyleşisi 23 Şubat 2011 Çarşamba günü gerçekleşti. "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Açıklamalar" başlığı altında ilk olarak 13.02.2011 tarihinde kabul edilen ve basında Torba Yasa olarak yer bulan 6111 Nolu Kanun'un içeriğinden söz eden Koç, alacaklı idareler ve alacak türlerine değindi. Kanun kapsamında vergi borçlarının durumunu örnekler üzerinden aktaran Koç, daha sonra kapsama giren idari para cezalarına ilişkin bilgi aktardı. "Kesinleşmiş Alacaklar" başlığı altında kapsama giren alacaklar, ödenecek tutar ve tahsilinden vazgeçilen tutar konularını ileten Koç, vergi borçluların başvuru süresi ve şekline dair de bilgilendirme yaptı. Alacak tutarının tespitini ayrıntılı olarak aktaran ve gecikme faizi/zammı hakkında bilgi veren Koç, belli bir döneme ilişkin olarak TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının toplamlarının eksi değer olması halinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer'iler yerine alınması gereken TEFE/ÜFE tutarının sıfır kabul edileceğinin altını çizdi. "Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları", "İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere İlişkin Hükümler", "Matrah ve Vergi Artırımı" ile "Stok Beyanlarına İlişkin Hükümler" başlıkları altında konu ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Koç'un söyleşisi soru-yanıtlarla son buldu.