Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleşti


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği söyleşisi 22 Şubat 2011 tarihinde Desem Bordo Salon'da Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Murat Bayram'ın sunumuyla gerçekleşti. Öncelikle Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı ve çalışmaları hakkında bilgi aktaran Bayram, geçtiğimiz yıllarda enerji verimliliği ile ilgili yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin amaçlarına değindi. Ülkemizde enerji tüketiminin %35'inin konutlarda gerçekleştiğini ve bu tüketimin daha sağlıklı gerçekleşmesi için 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu'nun hazırlandığını, bu kanunla birlikte alt mevzuatların ve Enerji Performansı Yönetmeliği'nin yayımlandığını belirtti. Yönetmeliğin amacı ve kapsamına ilişkin bilgi aktaran Bayram, yönetmeliğin mimari tasarıma çok fazla müdahale etmediğini, diğer yönetmeliklere ve TSE standartlarına uygun tasarlanan yapıların bu yönetmelik kurallarına doğrudan uygun olacağını açıkladı. Yapının oluşum süreci akışındaki tüm aktörlerin görev ve sorumluluklarını yönetmelik açısından açıklayan Bayram, mimarların tasarım aşamasından başlayarak enerjinin daha verimli kullanılmasına ilişkin çözümler önermesini ve bu önerileri uygulama detayları ile projelerine yansıtmasını önerdi. Tasarlanan projelerin, sistem detaylarının ve ısı yalıtım raporlarının uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Bayram, mevcut binalarda dış kabuğun enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemeyeceğini belirtti. Enerji kimlik belgesi ve uygulamaya ilişkin konulara değinen Bayram, katılımcıların sorularını yanıtlayarak semineri tamamladı