Bilirkişilikle İlgili Yeni Düzenlemeler ve Sorunlar Söyleşisi Gerçekleşti


"Bilirkişilikle İlgili Yeni Düzenlemeler ve Sorunlar" söyleşisi 16 Şubat Çarşamba günü Şubemiz seminer salonunda Prof. Dr. Muhammet Özekes tarafından gerçekleştirildi. 2011 yılı Ekim ayından itibaren yani yeni adli yılda yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe gireceği bilgisini vererek kanun ile birlikte bilirkişilik uygulamalarında değişiklik olacağını açıklayan Özekes, öncelikle bilirkişilik nedir, hak-hukuk-adalet kavramlarının neresinde yer alır gibi konuları açıkladı. Bilirkişinin görevinin gerçeğin anlaşılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Özekes, bilirkişinin çalışmalarında hukuki ve hükmü etkileyecek yorumlar yapmaması gerektiğini belirtti. Yeni yasa ile bilirkişilik ve uygulamalarında yaşanacak değişikliklere ilişkin bilgi aktaran Özekes, hukuki konularda bilirkişiye başvurulmasının kanunda açıkça yasaklandığını, bilirkişinin görevinin ve kapsamının açıklandığını ifade etti. Bilirkişilik için resmi liste usulünün getirildiğini, verilecek raporun içeriği ve görev süresi konularının yasada açıklandığını belirten Özekes, bilirkişilerin TCK anlamında kamu görevlisi kabul edileceğini vurguladı. Bilirkişilerin kusurlu davranışları nedeniyle artık devlete karşı dava açılacağını ifade eden Özekes, dava sonucunda bilirkişinin kusurlu bulunması durumunda kusurun bilirkişiye rücu edileceğini belirtti. Özekes katılımcıların sorularını yanıtlayarak söyleşiyi tamamladı.