TMMOB İzmir Yerel Demokrasi Kurultayı


7 Mayıs 2011 - MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

TMMOB İzmir Yerel Demokrasi Kurultayı Hazırlık Çalıştayı: 23.04.2011


Mühendis, mimar, şehir plancıları örgütlenmesi ile demokrasi ilişkisi ve TMMOB'nin ülkenin demokratikleşmesinde sahip olması gereken işlevlerini; meslek alanlarının korunması ve genişletilmesiyle iç içe ve bir bütün olarak kurgulamak gerekmektedir. Bu noktada TMMOB tarihi boyunca egemen siyaset kanallarından bağımsız, bütünlüklü bir mücadele ve siyaset anlayışını benimsemiştir. Kendi özgül meslek ve mücadele alanları, diğer toplum kesimlerinin örgütlenme ve mücadele alanları ve siyaset alanı ile ilişkileri doğru kavrayan; mevcut anti-demokratik ve baskıcı anlayış ile neo liberal politikaların her düzeyde aşılmasını hedefleyen geniş yorumlu bir siyaset anlayışı TMMOB'de temel alınmaya devam etmektedir.

Böyle bir siyaset anlayışının taşıyıcıları Teoman Öztürk'ten alınan devrimci-demokrat mirası onlarca düzenlenen eylem ve etkinliklerle bugünlere kadar getirmiştir. Bu kapsamda TMMOB'nin örgütsel tarihinde bir dönüm noktası olma niteliği taşıyan etkinliklerimizden biri olan ve ilki 1998 yılında gerçekleştirilen "TMMOB Demokrasi Kurultayı"nın ikincisi 2011'in Kasım/Aralık ayında Ankara'da düzenlenecektir.

Etkinlik kapsamında Kurultaya ön hazırlık yapılması amacıyla yerellerde de Kurultaylar yapılacak ve buralarda oluşacak görüş ve raporlar Genel Kurultaya taşınacaktır. TMMOB Demokrasi Kurultayı TMMOB örgütlülüğü içinde gerçekleştirilecek en önemli etkinliklerden biri olacak ve sonunda TMMOB Demokrasi Programı yayımlanacaktır.

Kurultay'da Demokrasi-Temel İlkeler, Temel Hak ve Özgürlükler, Çalışma Yaşamı, Yerel Yönetimler ve Kentleşme, Doğal Varlıklar-Ekoloji ve Enerji, Tarım ve Gıda, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji, Kadın ve Kürt Sorunu gibi çok önemli başlıklar ele alınarak tartışılacak bu kapsamda raporlar yayımlanacaktır. İzmir'de düzenlenecek Yerel Demokrasi Kurultayı'n'a ön hazırlık amacıyla düzenlenecek "Çalıştay" 23 Nisan 2011'de, "Kurultay" ise 7 Mayıs 2011'de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.