TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı İzmir Yerel Kurultayı


2 Nisan 2011 - Tepekule Kongre Merkezi

TMMOB Yönetim Kurulunun 09 Ekim 2010 tarihli toplantısında 2011 yılı içerisinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı yapılması kararlaştırılmıştır. Kurultay yöntemi olarak İl/İlçe Koordinasyon Kurulları sorumluluğunda tüm üyelerin katılımıyla yerel kurultaylar yapılması benimsenmiştir.

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı İzmir Yerel Kurultayı Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi koordinatörlüğünde 2 Nisan 2011 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Kurultaya hazırlık olması amacıyla 20 Mart 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı İzmir Yerel Kurultayı Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirilecektir.

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı İzmir Yerel Kurultayı'nda tartışılacak konu başlıkları şu şekildedir:
1. Ücretli MMŞP çalışma yaşamını belirleyen yasalar
2. Ücretli MMŞP ların çalışma koşulları, asgari ücret ve ücretler
3. Ücretli çalışan MMŞP lerin özlük hakları ve iş güvencesi, kapitalizmin krizleri ve özlük haklarına etkileri
4. Özelleştirmenin, işsizliğin ve güvencesizliğin MMŞP üzerindeki etkileri, örgütlenme ve sendikasızlaşma


TMMOB'nin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı öncesinde İKK'lar tarafından düzenlenecek yerel kurultay tarihleri de şu şekildedir:
Adana Yerel Kurultayı 2 Nisan 2011
Adıyaman Yerel Kurultayı 30 Nisan 2011
Ankara Yerel Kurultayı 7-8 Mayıs 2011
Antalya Yerel Kurultayı 22 Nisan 2011
Bodrum Yerel Kurultayı 7 Mayıs 2011
Bursa Yerel Kurultayı 26 Haziran 2011
Çanakkale Yerel Kurultayı 9 Nisan 2011
Denizli Yerel Kurultay 30 Nisan 2011
Diyarbakır Yerel Kurultayı 7 Mayıs 2011
Eskişehir Yerel Kurultayı 16 Nisan 2011
Gaziantep Yerel Kurultayı 27 Nisan 2011
İstanbul Yerel Kurultayı 22 Mayıs 2011
İzmir Yerel Kurultayı 2 Nisan 2011
Kahramanmaraş Yerel Kurultayı 30 Nisan 2011
Kocaeli Yerel Kurultayı 4 Haziran 2011
Zonguldak Yerel Kurultayı 28-29 Mayıs 2011