Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması


Birinci Kademe Projelerin Son Teslim Tarihi: 18 Nisan 2011 Pazartesi"Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi" mimari projelerinin elde edilme işi, Manisa Belediye Başkanlığı tarafından "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" kuralları içinde "Serbest, Ulusal ve İki (2) Kademeli" olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın amacı "Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi" konulu tasarım gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak (Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip başı mimar olacaktır).
2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
5. Manisa Belediyesi'nde yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
6. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
7. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı 10 Şubat 2011 Perşembe
Birinci kademe sorular için son gün 4 Mart 2011 Cuma
Yarışmacılara cevapların duyurulması 7 Mart 2011 Pazartesi
Birinci kademe projelerin teslim edilmesi için son gün (saat 17:00) 18 Nisan 2011 Pazartesi
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün (saat 17:00) 21 Nisan 2011 Perşembe
İkinci kademeye kalan yarışmacılara bildirim tarihi 2 Mayıs 2011 Pazartesi
İkinci kademe sorular için son gün 17 Mayıs 2011 Salı
İkinci kademe yarışmacılara cevap gönderilmesi 20 Mayıs 2011 Cuma
İkinci kademe projelerin raportörlüğe teslimi için son gün (saat 17:00) 24 Haziran 2011 Cuma
Posta ile gönderilen projelerin son kabulü için son gün (saat 17:00) 28 Haziran 2011 Salı
Yarışma sonuçlarının ilanı ve sergi başlangıcı 4 Temmuz 2011 Pazartesi
Kolokyum 9 Temmuz 2011 Cumartesi

Jüri Üyeleri Ve Raportörlerin Adları:
A. Danışman Jüri Üyeleri

1. Cengiz ERGÜN - Manisa, Belediye Başkanı
2. Azmi AÇIKDİL - Mimar, Manisa Bel. Bşk. Yrd.
3. Zafer ÜNAL - Y. Mimar Müh. 1989-1994 Bel. Bşk.
4. Ömer YILMAZ - Mimar, Arkitera Yöneticisi
5. Ahmet Turan KÖKSAL Dr. Mimar Zirve Ü. Mim. Tas. Fakültesi
6. Müge KUĞU - Mimar, Manisa Belediyesi
7. Ömer Selçuk BAZ - Mimar, Uludağ Ü.
B. Asli Jüri Üyeleri
1. Özcan UYGUR - (Jüri Başkanı) Y. Mimar ODTÜ
2. Musa AYNURU - İnşaat Müh. ADMMA
3. Deniz GÜNER - Dr. Mimar YTÜ
4. Hüseyin KAHVECİOĞLU - Dr. Mimar İTÜ
5. Enis ÖNCÜOĞLU - Mimar, ODTÜ
6. Mehmet SOYLU - Y. Mimar Gazi Ü.
7. Ahmet TURGUT - Şehir Bölge Plancısı YTÜ
C. Yedek Jüri Üyeleri
1. Saniye ALTAY - Mimar, Manisa Belediyesi
2. Hasan Özcan ÇATMA - Y. Mimar Mühendis
3. Fethi Nazım OBÜS - İnşaat Mühendisi CBÜ
4. Burak ASİLİSKENDER - Dr. Mimar Erciyes Ü.
D. Raportörler
1. İlayda ALTINLI - Restoratör, Manisa Belediyesi
2. Volkan ARSLAN - Mimar, Manisa Belediyesi
3. Dinçer DİNÇER - Mimar, Manisa Belediyesi
4. Fadile KURT - (Raportör Yardımcısı), Manisa Belediyesi

Ödüller
Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen 10 (on) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır. İkinci kademeye kalan her bir proje için 5.000 TL ödeme yapılacaktır.

İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar, (ilk kademe ödemesine ilave olarak) verilecektir.

1. Ödül: 70.000 TL
2. Ödül: 50.000 TL
3. Ödül: 35.000 TL
4. Ödül: 25.000 TL
5. Ödül: 20.000 TL
1. Mansiyon: 13.000 TL
2. Mansiyon: 13.000 TL
3. Mansiyon: 13.000 TL
4. Mansiyon: 13.000 TL
5. Mansiyon: 13.000 TL

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğünden alabileceklerdir.

Manisa dışından şartname almak isteyen yarışmacıların şartname bedelini Manisa Belediyesi'nin Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR780001000188 394769405001 no.lu hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Şartname alma için son tarih projelerin birinci kademe teslim tarihidir.
Bu şartlara uymayanlar proje teslim etseler de yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Başvurular 18 Nisan 2011 Pazartesi günü, saat 17:00'de sona erecektir.

Başvuru
MANİSA BELEDİYESİ
Adres: Anafartalar Mah. Ergen Cad. No: 2
Manisa Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü MANİSA
Telefon: (236) 231 45 80 / 306
(236) 231 45 80 / 303
Faks: (236) 234 15 17
e - posta: yarisma@manisa.bel.tr
web: www.manisa.bel.tr