TBMM'de Kabul Edilen Yargı Reformu Sorunları Çözmeyecek, Tam Aksine Derinleştirecektir!...


10.02.2011

"Yargı reformu" adı altında TBMM'de kabul edilen 6110 sayılı Kanun ile Yargıtay ve Danıştay'ın üye sayısı, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sayıda ve bir anda arttırılmaktadır.

Bu kanunla yapılan, bir yargı reformu değildir.

Yargıtay ve Danıştay'ın üye sayısının artırılmasına gerekçe gösterilen "iş yükünün" ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evresindeki yapısal sorunlardan kaynaklandığı göz ardı edilerek, yüksek mahkemelerin üye sayılarının bu şekilde arttırılması, yargıdaki kronikleşmiş sorunları çözmeyecek, tam aksine derinleştirecektir. Bu çerçevede, yüksek yargıda içtihat birliği de bozulacaktır.

Anılan kanun, toplumun ilgili kesimleri ile hiçbir görüşme ve tartışma ortamı yaratılmadan hazırlanmıştır. Yargı üzerinden toplumda meydana gelmiş olan kutuplaşma, endişe verici boyutlara taşınmış, dolayısıyla, yasama, yürütme ve yargıya güven sarsılmıştır.

Toplumun acil ihtiyacı, yüzeysel "çözümler" ve toplumu kamplara ayıracak uygulamalar değil, hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun yargı bağımsızlığını, adil yargılanmayı ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak sistemsel güvencelerin getirilmesidir.

Bu sebeplerle, toplumun huzuru, ülkemizin geleceği açısından kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye göndermenizi ve iktidar ve muhalefet partileriyle, ilgili bütün kurum ve kuruluşları diyalog ve uzlaşıya davet edilmesi gerekmektedir.

TMMOB MİMARLAR ODASI