Binalarda Enerji Verimliliği

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan Murat Bayram'ın 22 Şubat 2011 tarihinde DESEM'de gerçekleştirdiği Binalarda Enerji Verimliliği seminer notlarına;

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Yeminli Mali Müşavir Yüksel Koç'un 23 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirdiği Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması söyleşi notlarına;

Serbest Meslek Kazancı

Yeminli Mali Müşavir Yüksel Koç'un 10 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirdiği Serbest Meslek Kazancı söyleşi notlarına; www.izmimod.org.tr adresinden ulaşbilirsiniz.