Ücretli Çalışan Mimarların Asgari Ücretleri Hakkında

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu'nun 04.02.2011 tarih 42/17 sayılı toplantı kararı ile ücretli çalışan mimarların asgari ücretinin belirlenmesine ilişkin oluşturulan çalışma grubunun Merkez Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler üzerine, tam zamanlı olarak ücretli çalışan mimarların asgari ücretinin tüm sosyal hakları ile birlikte aylık 1750 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.