Mimarlık Vakfı Dayanışma Çağrısı

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Mimarlık Dostları,
Sizleri Geleceğin Mimarlarıyla, Mimarlığın Denizyıldızlarıyla Dayanışmaya Çağırıyoruz.


Mimarlık Vakfımız, geleceğin mimarlarıyla dayanışmada bulunmanız için, gelecekleri olumluya doğru değişecek denizyıldızlarımızın sayısını artırmak için, geliştirerek sürdürdüğü Eğitim ve Burs Fonu'na katkıda bulunmanızı sağlamak istiyor. Ve bunun için de sizleri bilgilendirme ihtiyacı duyuyor.

Öğrenciliğimizi hatırlarsak herhalde ilk aklımıza gelen, mimarlığın diğerlerine göre maliyeti daha yüksek bir bölüm olduğudur. Ve mimarlık eğitiminin, birbiri ardına gelen artışları ve artan teknolojik ihtiyacı düşündüğümüzde, her geçen gün daha pahalı olacağı da şüphesizdir.

Ekonomik sistemin nasıl bir eşitsizlik yarattığını biliyoruz. Bu sistemin kamusallık ile toplumsallığı devre dışı bırakarak, üniversiteleri değil sübvanse etmek kâr getiren ticarethaneler olarak ele aldığını da biliyoruz. Öğrencileri müşteri gibi gören bu sistemin, eğitim ve öğretimin maliyetini sadece öğrencilerin karşılaması hedefiyle yönettiği okulların harçları bile, öğrenciler için inanılması güç boyutlara ulaştığını da biliyoruz.

Ayrıca eskiz kağıdından defalarca basılan proje kağıtlarına, bilgisayarından maket malzemelerine ve ulaşıma kadar birçok giderin karşılanması da gerekiyor. Bunların yanında, okuduğu kentin dışından gelen öğrencilerin barınma ve gıda ihtiyaçları da önemli bir maliyet oluşturuyor. Devletin sağladığı ve pek az öğrencinin alabildiği kredi ve bursların ise, bu giderlerin çok az bölümünü karşıladığını kendi öğrencilik deneyimlerimizle iyi biliyoruz.

Ayrıca 30 yıldır benimsetilmeye çalışılan dünya görüşü de, dayanışmayı yok sayan, her koyunun kendi bacağından asılacağı anlayışıyla malûldür. Oysa toplumsal bir varlık olan insan için maddi ve manevi dayanışma, her şeyden önce moral bir ihtiyaçtır.

Bu nedenle biz haklı olarak, böylesi sert koşullarda mimar olmaya çalışan ihtiyaç sahibi öğrencilerin ne kadar fazlasına ulaşır da maddi imkânlarını artırırsak, onların o kadar mesleğini seven, dayanışmanın ve toplumsallığın erdemine inanmış meslektaşlar olmasını sağlarız, diye düşünüyoruz.

Mesleğimiz için böylesi hayati bir konuda, mimarlık topluluğu içinde vakfımız gibi objektif ve güvenilir bir kurumun varlığı, ulaştığımız mimarlık öğrencileri için önemli bir olanaktır. Bu olanağın büyütülmesi, sizler gibi empati yetisi gelişmiş birçok meslektaşın ve mimarlık dostunun katkısıyla eğitim ve burs fonumuzun güçlendirilmesi, mesleğine ve geleceğe güvenle bakabilen mimar adaylarının sayısını artıracaktır.

İşte vakfımızın eğitim ve burs fonu da bu gerçekleri göz önünde tutarak, ihtiyaç sahibi ve başarılı mimarlık öğrencilerine burs sağlamak amacıyla 1997'de oluşturuldu.

Burs verilecek öğrenci sayısı, Vakıf kurucusu meslektaşlarımız, Oda üyesi mimarlar ve onların aracılığıyla bağ kurulan mimarlık dostlarının her öğretim dönemi başında bildirdikleri bağış miktarına göre belirleniyor. Yapılan bağışlar, resmi makbuzlarla şartlı bağış olarak fon hesabında toplanıyor ve hiçbir kesinti yapılmadan dağıtılıyor. Bağışlar ve burs ödemeleri her yıl vakıf bütçesinde gösterilip Vakıf Kurucular Kurulu'nun onayından geçiyor. Açtığı banka hesabına yatırılmak suretiyle bursu ödenen her öğrenci de, sınıfta kalmadığı sürece mezun oluncaya kadar burs almaya devam ediyor.

13 yıllık uygulamasıyla burs verilmesi konusunda ölçütlerini belirleyen ve güvenilirliğini kanıtlayan vakfımız, 1997-2010 yılları arasında 389 mimarlık öğrencisine burs verilmesini sağladı. Öğrencilik yıllarında karşılaştığımız zorlukları düşündüğümüzde, yaptığımız bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Fakat ülkemiz ölçeğini düşündüğümüzde de bunun çok yetersiz olduğunu, eğitim ve burs fonumuzun ne kadar fazla desteğe ihtiyacı olduğu gerçeğini de görüyoruz.

Değerli meslektaşlarımız, değerli mimarlık dostları, işte bütün bu gerçekler bize, eğitim ve burs fonumuzu sürekli büyütmek görevini yüklüyor.

Bunun İçin Sizleri Geleceğin Mimarlarıyla, Mimarlığın Denizyıldızlarıyla Dayanışmaya Çağırıyoruz.

Mimarlık Vakfı Eğitim ve Burs Fonu hesabı: Garanti Bankası Galatasaray Şubesi,
IBAN TR26 0006 2000 0680 0006 2988 02

Not: 2010-2011 döneminde her bir öğrenciye ayda 150 TL burs verilmektedir.
Bir öğrencinin bir yıllık burs tutarı 1350 TL'dir.