SMGM 2011 Yönergesi Hakkında

"SMGM 2011 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge" hazırlık çalışmaları tamamlanarak 2011 başı itibarıyla MYK'nın onayıyla yürürlüğe girdi.

SMG kapsamındaki mesleki faaliyetlerin, bunların kredilendirilme, uygulanma koşullarının ve akçalı konuların yer aldığı Yönergede, bir önceki yıl içinde Genelge aracılığıyla ilan edilmiş olan, SMG Bilgilendirme Eğitimlerinin bedelsiz olması değişikliği de yansıtıldı. SMG Yetkilendirme Eğitimlerine ilişkin koşulların daha da detaylandırıldığı Yönergede ayrıca Yerinde Mimarlık Programları ve E-Eğitimlerle ilgili koşullar da dahil edildi.

"SMGM'nin 2011 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge" için tıklayınız.

"Sürekli Mesleki Gelişim Alanları ve Kredilendirme Koşulları" için tıklayınız.