Şubemiz Mali ve Vergisel Konularda Danışmanlık Hizmeti Almaya Başladı
Şubemiz, mali ve vergisel konularda üyelerimizin sorunlarının çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla eski Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yüksel Koç'tan danışmanlık hizmeti almaya başlamıştır
Devamı için...TEB'den Mimarlara Özel Kredi Kampanyası

Devamı için...


.

Heraklia - Bodrum
( TEKNİK GEZİ )
26 / 27 Mart 2011 / 1 gece - 2 gün
Devamı için...


Manisa
( TEKNİK GEZİ )
09 Nisan 2011
Devamı için...Edirne
(TEKNİK GEZİ )
19 / 21 Mayıs 2011

Devamı için...
Kars&Doğu Karadeniz ve Yaylalar
( TEKNİK GEZİ )
02 / 07 Temmuz 2011

Devamı için...


.

Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması
Teslim Tarihi: 16.05.2011
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Troya Örenyeri'nden çıkarılan arkeolojik eserlerin korunmasına ve sergilenmesine yönelik Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü'nde yapılacak Troya Müzesi için mimari proje elde edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce serbest katılımlı, tek aşamalı, ulusal mimari proje yarışması ilan edilmiştir
Devamı için...

.

Koruma, Uygulama Ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devamı için...Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği
(TEBLİĞ NO: 2011/1)

Devamı için...Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı
Devamı için...Sit Alanlarında, Koruma Alanlarında Ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz Yapıların Tadilat Ve Tamiratları İle İlgili Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı
Devamı için...Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi İle İlgili Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı
Devamı için...Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı
Devamı için...