İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hakkında Süreç Bilgisi


İzmir : 14.01.2013
Sayı : 04-13-065


Sevgili Üyemiz,

Konu: İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hakkında süreç bilgisi

İBŞB İmar Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik değişikliği 07.08.2012 tarihinde gazetede yayımlanmıştır. 12.10.2012 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde ikinci bir değişiklik yapılmış, bu süreçte meslek odamızdan bir görüş ve katkı alınmamış ve bu değişiklikler 05.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.. İzmir kentinin uygulama imar planları ve parselasyon dokusu nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'ni tip yönetmeliğe uygun hale getirme yaklaşımının yarattığı sıkıntılar, bazı bölgelerde imar durumu düzenleme işlerini durdurmuş, ilgili belediyelerce imar durumu verilemez hale gelinmiştir. Yürürlüğe giren İmar Yönetmeliği'nin 24, 27, 28, 35 ve 36.maddelerindeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle ilçe belediyelerinde sorun büyümüştür. Mesleki uygulama içindeki mimar üyelerimizin yakınmalarına neden olan bu gelişme ve sıkıntılar 06.12.2012 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Topal tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ikili görüşmede iletilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönlendirmesiyle, 27.12.2012 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı ve birim amirleri ile Şube Yönetim Kurulumuz temsilcilerinin katıldığı toplantıda yürürlüğe giren İmar Yönetmeliği'nin uygulamaları durma noktasına getiren 24, 27, 28, 35 ve 36. madde hükümleri ve diğer sorun yaşanan maddeler ayrıntısıyla görüşülmüş, yönetmelikte yapılması gereken çözüm önerilerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiştir.

Diğer yandan ilçe belediyelerin imar müdürleri ile görüşmelerimiz sürecin başlangıcından beri devam etmektedir. 08.01.2013 günü bazı ilçe belediyelerin imar müdürleri ve yapı ruhsat bölümünde çalışan meslektaşlarımızla yürürlükteki İmar Yönetmeliği'nin uygulama sıkıntısı yaratan hükümleri hakkında bir toplantı daha yapılmış, İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu girişimlerimiz neticesinde 27.2.2012 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğünce ilçe belediyelerine 24 ve 35.madde uygulamalarıyla ilgili bir açıklama gönderilmiştir. Ancak halen sorunlar devam etmekte olup çalışmalarımız sürmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu