Mimarlık Vakfı'ndan Çağrı ve Teşekkür


Değerli Meslektaşımız, Değerli Vakıf Dostumuz;

"Bir öğrenciye daha burs verilmesi kimi zaman, hem kendisi hem mesleğimiz için bir denizyıldızının denize kavuşması gibi olabilir." çağrımız yankı buldu.

Çağrımıza ilgi gösteren ve destekleyen meslektaşlarımıza, vakıf dostlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Bugün daha ziyade sıcacık hatıralarla andığımız öğrencilik yıllarımızda, bütçemizdeki her bir liranın ne kadar önemli olduğu şüphesiz hâlâ hatırımızdadır. Mimarlık gibi diğerlerine göre pahalı sayılabilecek bir öğrenime bugünün çetin sosyal ve ekonomik şartları eklenince, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenci arkadaşlarımızın bugünkü zorluklarını rahatlıkla tahmin edebiliyoruz.

Gönülden yaptığımız bu katkılar, mesleğe ilgi duyan, doğal ve insan yapısı çevreye karşı duyarlı, bilim ve teknolojiye güvenen, temel insan haklarına ve toplum yararına saygılı geleceğin meslektaşlarının başarı düzeylerine doğrudan etki ederken; mimarlığa, vakfımıza ilişkin duyarlılıklarını da artıracaktır.

Burs tutarı 2012-2013 eğitim döneminde de sabit tutularak toplanan paranın daha çok öğrenciye dağıtılması düşünüldü.

Birinci sınıftan başlayarak her bir mimarlık lisans öğrencisine ayda 150,00 TL burs veriliyor. Ekim-Haziran arası olarak 9 ay devam eden bir yıllık burs tutarı toplam 1.350,00 TL'dir.
Meslektaşlarımız, bir veya daha çok öğrencinin bursunu karşıladıkları gibi, bağışlarını bir defada veya aylık taksitler halinde de gönderebiliyorlar.

Bu arada çağrımıza cevap veren meslektaşlarımızın işaret ettiği birkaç noktaya da açıklık getirmek istiyoruz.

1. Önceki duyurumuzda da belirttiğimiz gibi, Mimarlar Odası'nın ve şubelerinin de kurucuları olduğu Vakfımız, sosyal amaçlı projelerini sürdürmektedir. Eğitim ve Burs Fonu bunlardan birisidir. Tüm burs amaçlı bağışlar tek bir hesapta toplanmaktadır. Başvuruda bulunan öğrencilere, belirlenen sıraya göre burslar verilmektedir.

2. Şartlı bağışlarda, bağışta bulunanların "şartı" yerine getirilmektedir. Söz gelimi Dokuz Eylül Üniversite veya Karadeniz Teknik Üniversitesi mimarlık fakültelerinden mezun meslektaşlarımız, bağışlarıyla bu üniversitelerden başvuran öğrencilere öncelik verilmesini isteyebiliyorlar.

Gösterdiğiniz ilgiye, geleceğin meslektaşlarına yaptığınız katkılara teşekkür ediyor, yeni yılınızın sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini diliyoruz.

Saygılarımızla.

Mimarlık Vakfı