Ankara : 26.12.2012
Sayı : 04/6706

TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE
(Genel Dağıtım)


Konu: Ücretli Çalışan Mimarlar 2013 Yılı Asgari Ücreti hk.

Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK'ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla; mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları, ve alınan ücretin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik bildirilmesinin önüne geçilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde işbirliği protokol imzalanmıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile SGK arasında yapılan bu protokol gereğince, ücretli çalışan mimar ve mühendisler için, 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret 2.700 TL (ikibinyediyüz Türk Lirası) olarak belirlenerek TMMOB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna 7 Aralık 2012 tarihinde bildirilmiş olduğundan; hizmet sözleşmesiyle ücretli olarak çalışan mimarların 2013 yılı için asgari ücreti brüt 2.700 TL olarak uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Necip MUTLU
Genel Sekreter